redakcja

Pytania Do Burmistrz Oraz Radnych Miasta Rumi

67 postów w tym temacie

skoro nie ma jeszcze tych odpowiedzi to zadam dodatkowe pytania:

1. dlaczego straz miejska uzywa stacjionarnych fotoradarow (podgorna, ceynowy, kosynierow) niezgodnie z prawem?

PORD art. 129b ust. 4

2. jaki jest koszt funkcjonowania strazy miejskiej w rumi?

3. ile wynosi 'przychod' strazy miejskiej?

Uprawnienie straży gminnych (miejskich) do dokonywania kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzenia rejestrującego (potocznie nazywanego fotoradarem) wynika z art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym określającego, że straż gminna (miejsca) ma uprawnienie do dokonywania kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzenia rejestrującego.

 

Definicja urządzenia rejestrującego znajduj się natomiast w art. 2 pkt 59 ustawy prawo o ruchu drogowym – cytuję – art. 2 ust. “59)  urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;.

 

Natomiast ust. 4 art. 129b ustawy prawo o ruchu drogowym uściśla jedynie, iż w przypadku dokonywania przez straż gminną (miejską) pomiarów urządzeniem rejestrującym przenośnym lub zamontowanym na pojeździe - straż gminna (miejska) może tych pomiarów dokonywać jedynie w oznakowanym miejscu i czasie uzgodnionym (w przypadku Rumi) z Powiatowym Komendantem Policji w Wejherowie. Wymóg ten jest ściśle przez Straż Miejską w Rumi przestrzegany.

 

Stanowisko takie prezentuje również Departament Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Z opinii tej wynika, iż uprawnienie straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w świetle ww. przepisów nie budzi wątpliwości.

 

Natomiast  finansowanie Straży Miejskiej w Rumi oraz uzyskiwanie dochodów wynika z corocznie uchwalanego przez Radę Miejską Rumi budżetu miasta Rumi.

Stosowne uchwały znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Hanna Szymońska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Urzędu Miasta Rumi

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

 

Tunel na przedłużeniu ulicy Piłsudskiego to jakaś kpina! Komu ma on służyć? Dziwi się Pani, że Radni nie zezwolili na marnowanie środków publicznych?! Dzięki Bogu, że są ludzie, którzy nie idą na łatwiznę!!! Przykład? Proszę bardzo - dwa wiadukty w Redzie (Ulica Towarowa-Leśna), w Rumi? 0 (słownie : zero!). Więc moje pytania:

 

Czy przygotowano studium wykonalności, projektu wiaduktu z Towarowej do Sobieskiego przez ulicę Hodowlaną?

Czy przygotowano studium wykonalności, projektu wiaduktu z Towarowej do Sobieskiego (na wysokości Auchan?

Czy przygotowano studium wykonalności, projektu wiaduktu z ulicy Sobieskiego do ulicy Kolejowej (przez teren SKM)?

Czy była Pani przeciwna lokalizacji wiaduktu/tunelu w Janowie ulicy Sobieskiego do ulicy Kolejowej?

Jacy Radni byli przeciwko lokalizacji wiaduktu/tunelu w Janowie z ulicy Sobieskiego do ulicy Kolejowej

Dlaczego jako miasto bardzo zadłużone, z roku na rok wskaźnik zadłużenia wzrasta do granic 55%, przy jednoczesnym max podwyższaniu podatków i nieskutecznym zarządzaniu miastem (chaos urbanistyczny, np. Casto, Netto, Biedronka, Lidl, stacje benzynowe w samym sercu miasta (nieskuteczność i brak wizji Pani i Urzędu Miasta, no chyba, że robią co im Pani karze - a z pewnością tak jest) funduje sobie Pani jedną z największych pensji w województwie pomorskim?

Dlaczego nie potrafi się Pani porozumieć w ważnych sprawach ponad podziały i 

Dlaczego przypisuje Pani sobie nieswoje zasługi - realizację projektu budowa/modernizacja drogi Towarowa/Leśna? Przypomnę, że realizował to Powiat Wejherowski, a nie Urząd Miasta Rumia!

Czy jest szansa na dokończenie budowy drogi za Auchan - alternatywne połączenie Redy i Rumi?

Ile podatków (wartość) wpływa na konto miasta oraz jaki stanowią procent wszystkich wpływów od Auchan, Casto, Decathlon, Lidl, Biedronka, Tesco?

Ile z CIT wraca do Rumi? Jak to wyglądało w latach od objęcia Pani rządów?

Dlaczego od firmy remontującej szkoły, która nie zrealizowała projektów zgodnie z harmonogramem, nie nałożyła Pani kar umownych i przez to miasto straciło realny dochód?

Czy jest jakaś opcja polityczna/ruch/stowarzyszenie (cokolwiek-ktokolwiek), które dziś oraz po wyborach będzie chętne na współpracę z Panią i Gospodarnością?

 

Pozdrawiam i przede wszystkim... zdrowia życzę

 

Ja już czekam 9 dni... czyżby Pani Burmistrz ERK się wycofała z chęci udzielania odpowiedzi?  Zobaczycie jak za rok będzie aktywna... jeszcze w ten sam dzień będą odpowiedzi, baaa odpowiedzi będą szybciej niż zostaną zadane pytania :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ja czekam cierpliwie :)

Ale na wiele nie licze :P

Ja również czekam cierpliwie... :P Co za naiwniacy z nas... Pani Burmistrz ma nas gdzieś... przypomni sobie o nas jak zacznie się kampania (jak widać już się zaczęła)... MAM NADZIEJĘ, ŻE W KOŃCU SIĘ PANI PRZEKONA, ŻE NIE JESTEŚMY NAIWNI!!! I wskażemy Pani miejsce... wśród osob poszukujących zatrudnienia, wówczas nie będzie już takiej nonszalancji i zacznie się nauka pokory - i może zacznie Pani rozmawiać z ludźmi z należnym im szacunkiem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Uprawnienie straży gminnych (miejskich) do dokonywania kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzenia rejestrującego (potocznie nazywanego fotoradarem) wynika z art. 129b ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym określającego, że straż gminna (miejsca) ma uprawnienie do dokonywania kontroli ruchu drogowego przy pomocy urządzenia rejestrującego.

 

Definicja urządzenia rejestrującego znajduj się natomiast w art. 2 pkt 59 ustawy prawo o ruchu drogowym – cytuję – art. 2 ust. “59)  urządzenie rejestrujące - stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;.

 

Natomiast ust. 4 art. 129b ustawy prawo o ruchu drogowym uściśla jedynie, iż w przypadku dokonywania przez straż gminną (miejską) pomiarów urządzeniem rejestrującym przenośnym lub zamontowanym na pojeździe - straż gminna (miejska) może tych pomiarów dokonywać jedynie w oznakowanym miejscu i czasie uzgodnionym (w przypadku Rumi) z Powiatowym Komendantem Policji w Wejherowie. Wymóg ten jest ściśle przez Straż Miejską w Rumi przestrzegany.

 

Stanowisko takie prezentuje również Departament Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Z opinii tej wynika, iż uprawnienie straży gminnych (miejskich) do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących w świetle ww. przepisów nie budzi wątpliwości.

 

Natomiast  finansowanie Straży Miejskiej w Rumi oraz uzyskiwanie dochodów wynika z corocznie uchwalanego przez Radę Miejską Rumi budżetu miasta Rumi.

Stosowne uchwały znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Urzędu Miasta Rumi w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Hanna Szymońska

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Urzędu Miasta Rumi

 

Pani Hanno, faktycznie przytoczylem nie ten paragraf. chodzilo oczywiscie o uzywanie fotoradarow stacjonarnych, co jest niezgodne z prawem:

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14652244,Kasacja_ws__fotoradarow_w_Sadzie_Najwyzszym___Straze.html

oraz

http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/999710,sad-najwyzszy-rozstrzygnie-czy-straz-miejska-moze-korzystac-z-fotoradarow,id,t.html?cookie=1

 

i to co mowi Departament Nadzoru malo mnie tu interesuje, bo to sąd ma tu ostateczne zdanie:

 

"Sygn. akt IV Ka 206/13 Sąd Okręgowy w Szczecinie w IV Wydziale Karnym Odwoławczym Dnia 14 marca 2013 r.

Rację ma obrońca obwinionego, że wraz ze zmiana przepisów ustawy Prawo o

ruchu drogowym istotna część zadań i kompetencji z zakresu kontroli

ruchu drogowego została przekazana do wyłącznych uprawnień Inspekcji

Ruchu Drogowego. Tym samym odebrano niektóre z uprawnień w zakresie

kontroli ruchu drogowego Strażom Miejskim i Gminnym. Na tę kwestię

słusznie zwracał uwagę obrońca obwinionego już w toku rozprawy. Sąd

Rejonowy dokonał w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku analizy wskazywanych

przepisów, ale analiza ta jest całkowicie błędna, a wręcz sprzeczna z

ich brzmieniem. Przepisy zmienionej ustawy Prawo o ruchu drogowym jasno w

wyraźnie zakreślają kompetencję Straży Miejskiej wyłącznie do

dokonywania kontroli w zakresie ruchu drogowego do wykorzystania

urządzeń rejestrujących przenośnych lub zainstalowanych w pojeździe

(art. 129b ust. 4 ww. ustawy). W przypadku zarejestrowania naruszenia

zasad ruchu drogowego przez przyrządy kontrolno-pomiarowe zamontowane na

stałe do dokonywania kontroli jest uprawniona jedynie Inspekcja

Transportu Drogowego (art. 129a ust. 1 pkt 3a). Jest to zmiana

stanowiąca istotę nowelizacji przepisów prawa o ruchu drogowym -

przeniesienie kompetencji ze Straży Miejskich i Gminnych na Inspekcję

Transportu Drogowego. Nie ma przy tym żadnych wątpliwości, że

urządzenie, które miało zarejestrować naruszenie przez obwinionego zasad

ruchu drogowego, jest zamontowane na stałe. Nie jest to urządzenie

przenośne. Czujnik rejestrujący wjazd pojazdu jest zamontowany w jezdni,

a więc nie da się go przenosić.

Tym samym Straż Miejska nie ma uprawnień do stwierdzania i dokonywania

kontroli, ani też żadnych innych czynności w odniesieniu do ewentualnie

stwierdzonych naruszeń zasad ruchu drogowego przy pomocy takiego

urządzenia. W związku z tym Straż Miejska w S. nie jest uprawniona do

złożenia wniosku o ukaranie w związku z takiego rodzaju wykroczeniem

zarzucanym obwinionemu."

 

oraz:

 

"Sygn. akt: VI Kz 143/13 Sąd Okręgowy w Słupsku w VI Wydziale Karnym Odwoławczym Dnia 24 kwietnia 2013 r.

W pełni należy zaakceptować stanowisko Sąd Rejonowego w Chojnicach co do

tego, że Komendant Straży Miejskiej w C. nie ma uprawnień do złożenia

wniosku o ukaranie D. P. o zarzucony mu czyn z art. 96 § 3 k.w., który

miał być ujawniony w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających

dotyczących czynu z art. 92 § 1 k.w., popełnionego w dniu 8 stycznia

2013 r. w C., polegającego na niestosowaniu się do znaku drogowego B-2.

Zgodnie z art. 17 § 3 k.p.s.w., straż gminna (miejska), jest uprawniona

do złożenia wniosku o ukaranie, gdy w zakresie swego działania w tym w

trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniła wykroczenie, zaś

zakres tego działania w odniesieniu do kontroli ruchu drogowego

określony został w art. 129b Prawa o ruchu drogowym. Rację ma Sąd

Rejonowy co do tego, że czyn będący przedmiotem wniosku o ukaranie nie

jest wykroczeniem w sytuacji gdy Straż Miejska w C. nie była uprawniona

do przeprowadzenia czynności wyjaśniających, dotyczącego wykroczenia

stwierdzonego na podstawie zapisu monitoringu miejskiego (k.1).

Wykroczenie to bowiem nie należy do kategorii określonych w art. 129b

ust. 2 pkt 1 lit. a), ani do kategorii określonych w art. 129b ust. 2

pkt 2 Prawa o ruchu drogowym oraz nie zostało ujawnione i zarejestrowane

przy użyciu urządzenia rejestrującego w rozumieniu art. 2 pkt 59 cyt.

ustawy. Polemizując ze stanowiskiem Sądu Rejonowego skarżący stoi na

stanowisku, że jego uprawnienie do prowadzenia czynności wyjaśniających

dotyczących wykroczenia wskazanego na k. 1 wynika z zarejestrowania go

przez

urządzenie rejestrujące wchodzące w skład monitoringu miejskiego, a

wobec tego należy ono do kategorii określonych w art. 129b ust. 2 pkt 1

lit. B) Prawa o ruchu drogowym. Prawidłowe jest jednak stanowisko Sądu

Rejonowego, że kamery monitoringu miejskiego nie są urządzeniami

rejestrującymi dokonującymi ujawnienia i zarejestrowania czynu w

rozumieniu art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. B) Prawa o ruchu drogowym. Przy

tym trafnie Sąd Rejonowy wskazuje, że podstawową cechą urządzenia

rejestrującego przeznaczonego do ujawnienia i zarejestrowania czynu jest

to, że jego

zadziałanie uzależnione jest od zaistnienia zdarzenia, do wykrycia

którego takie urządzenie jest skonstruowane. Zatem gdy urządzenia

rejestrujące wchodzące w skład monitoringu miejskiego takiej cechy nie

mają, to nie mogą, w myśl art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. B) Prawa o ruchu

drogowym, dokonywać ujawnienia i zarejestrowania czynu. Mogą tylko

służyć kontroli ruchu drogowego wykonywanej przez straż gminną (miejską)

w takim zakresie w jakim wyznaczony on został

w art. 129b ust. 2 pkt 1 lit. a) i w art. 129b ust. 2 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym."

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

wychodzi tez na to ze SM kosztuje miasto rocznie ponad 1,2mln pln. (za rok 2011). z czego prawie 1mln idzie na pensje (srednio 3,4tys pln na osobe), dla straznikow ktorzy dla miasta zarabiaja 300tys pln. gdzie tu sens?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

                            Na ulicy Partyzantów bardzo wzmógł się niestety ruch samochodowy, nad czym ubolewam. Jest tu zarazem dzielnica mieszkaniowa domów jednorodzinnych, mieszkają tu rodziny z dziećmi.

        Jest problem,  bo ta ulica jest z pierwszeństwem, a samochody bezkarnie  rozwijają prękości znacznie przekraczające dopuszczalne wartości. Czy miasto ma jakieś propozycje aby zmniejszyć ten ruch i ograniczyć prędkości aut?Może spowalniacze albo fotoradar? Pozdrawiam.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

                            Na ulicy Partyzantów bardzo wzmógł się niestety ruch samochodowy, nad czym ubolewam. Jest tu zarazem dzielnica mieszkaniowa domów jednorodzinnych, mieszkają tu rodziny z dziećmi.

        Jest problem,  bo ta ulica jest z pierwszeństwem, a samochody bezkarnie  rozwijają prękości znacznie przekraczające dopuszczalne wartości. Czy miasto ma jakieś propozycje aby zmniejszyć ten ruch i ograniczyć prędkości aut?Może spowalniacze albo fotoradar? Pozdrawiam.

 

obawiam sie ze w SM pracuje za malo ludzi zeby ogarnac kolejna ulice. poza tym wszystkie FR nielegalnie siedza w puszkach, bo nie bylo komu pilnowac ich w miejscach ktore faktycznie moglbyby wplynac na bezpieczenstwo.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Mam pytanie o basen miejski. Dlaczego basen od rana do wieczora zajęty jest głównie przez prywatne szkółki pływania?

Tor wypłycony w godzinach popołudniowych jest non stop zajęty przez cały tydzień.

Ostatnio dowiedziałam się, że na basen miejski z moimi dziećmi mogę wejść tylko ok godz. 20 bo wtedy wolny jest tor wypłycony.

Niekażdego mieszkańca Rumi stać na zapisywanie dzieci do prywatnej szkółki

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Wybudowanie drogi przy Biedronce !!! Ul. Tysiąclecia !!!

 

Czy miasto zamierza podjąć jakieś działania mające na celu usprawnienie
komunikacji i możliwość normalnego funkcjonowania mieszkańców przy początkowych
numerach ul. Tysiąclecia. Od momentu wybudowania Biedronki na rogu ulic
Kosynierów i Tysiąclecia skrót z ul. Żwirki i Wigury stał się główną arterią
przejazdu wszystkich mieszkańców dzielnicy Lotnisko (często z powodu świateł na
skrzyżowaniu Kosynierów i Żwirki i Wigury). Droga na tym odcinku jest w
tragicznym stanie (porozwalane płyty), natomiast większość kierowców porusza się
tam z prędkością znacznie przekraczającą przepisy, co powoduje, że strach się
po tej okolicy pieszo poruszać (nie wspominając o puszczeniu samego dziecka). Ulica
przy nawet niewielkiej ilości deszczu zamienia się w jedna wielką kałuże, co
uniemożliwia poruszanie się pieszym, a w przypadku konieczności przejścia
kończy się ochlapaniem przez któryś z przejeżdżających samochodów.Proszę o podjęcie niezwłocznych działań w celu umożliwienia mieszkańcom tego
rejonu NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA !!!Myślę, że można dogadać się z Biedronka, aby pokryła części kosztów w związku
z eksploatacją tej ulicy głównie przez klientów tego sklepu.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Witam.Mam pytanie następującej treści: Kiedy w naszym kochanym mieście lokatorzy będą mogli wykupić mieszkanie komunalne od miasta

jak to jest we wszystkich niemalże miejscowościach (Wejherowo,Reda itp)? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dlaczego co kilka dni w godzinach nocnych (po 22.00 - tak jak dziś w czwartek 17go października 2013) na całym dworcu oraz osiedlu bloków na Dąbrowskiego śmierdzi (ładnie ujmując!) gazem prawdopodobnie ze stacji Lotos??? Czy ktoś to kontroluje? Czy da się coś z tym zrobić? Smród jest nie do zniesienia - drugie Szadółki!!! (jak nie gorzej)

To nie Lotos to z "EKO DOLINY"przy południowo-wschodnim wietrze.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Trafiłem tu by podnieść alarm w temacie smrodów,  które coraz częściej pojawiają się w stopniu bardzo intensywnym niemal każdego dnia w Rumi. Mieszkam tu( w Rumi) od 40lat i takiego smrodu unoszącego się w powietrzu jeszcze nigdy nie było. Do niedawna 3-4 lata wstecz nieprzyjemne zapachy były kojarzone jedynie z bliskim sąsiedztwem wysypiska w Łężycach. Obecnie z każdym kolejnym rokiem jest coraz gorzej! Czy rano w dzień czy wieczór w zależności od kierunku wiatru śmierdzi w przeważającej części Rumi. Te odory są tak charakterystyczne dla wysypiska, że nie da się ich pomylić z niczym innym. Problem staje się coraz poważniejszy bo uciążliwość narasta i staje się nie do zniesienia dla mieszkańców naszego miasta.Tak dłużej już być po prostu nie może !! Nasze miasto zdaje się, że ma udziały w spółce Eko dolina? Więc powinna mieć wpływ na to co dzieje się w tym zakładzie. Kto odpowie dziś na pytanie kiedy  uciążliwa działalność Eko doliny  dla mieszkańców Rumi nie będzie odczuwalna w dosłownym tego słowa znaczeniu? 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Rafał przestań trolować, też tu mieszkam x lat i nic nie czuje. kogo zapytam, ten tylko potwierdza moją wersje. albo sie zacznij myc, albo idz do lekarza.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Rysiek widocznie masz już problemy z węchem.. za dużo kresek wciągasz nosem??? . Potwierdzam to co napisał Tomasz i Rafał coraz częściej zawiewa z wysypiska w Łężycach. Mam wielu znajomych w różnych częściach miasta każdy ma podobne spostrzeżenia Szmelta, Janowo, Centrum Rumi wszystko zależy od kierunku wiatru danego dnia masakra!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

przepraszam za poprzednią wypowiedź, poprostu przesadziłam z heroiną. faktycznie, smród czuje tylko jak nie umyje się pod pachami i gdy znajduję się pod wpływem heroiny.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dzisiaj mogę potwierdzić od Starej Rumi po Janowo można wyczuć smród podobny jak w Łężycach w pobliżu wysypiska. 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Uzbierało się dużo pytań, a czasu mało. Proszę Państwa o odrobinę cierpliwości.

Coś zatkała się skrzynka z odpowiedzami !!!!!

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To już ponad miesiąc... hahaha... No to sobie z nas niezłe kpiny robi 'zapracowana' Pani Burmistrz... a tuż przed wyborami, to jeszcze nie zdążę napisać pytanie, a już będzie odpowiedź hehehe

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

a może tak wysłać zapytanie i zgodnie z KPA odpowiedź winna trafić po... 14 dniach, w uzasadnionych przypadkach po 30 dniach... może to jest wyjście?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zawsze się zastanawiałem, gdzie leży problem tego portalu, że nie może się rozwinąć.

Potencjał niby jest, ale... takimi akcjami jak ta z pytaniami do Pani Burmistrz nie zyskujecie dobrej sławy.

Pomysł był, ale nie wypalił... szkoda.

 

To samo zresztą się tyczy wszystkich portali dotyczących Małego Trójmiasta Kaszubskiego, nic porządnego nie ma, wszystko jakieś takie niedorobione.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

CZY KTOŚ ZAJMUJE SIĘ TYM TEMATEM !!!

To jakaś kpina, od razu widac jakie jest podejście naszej "władzy" do społeczeństwa. Najlepiej się nie wychylać, przydzielac sobie wzajemnie nagrody i "medale". a przed wyborami pani "królowa" rzuci kiełbasę mieszkańcom Janowa i tak zostanie wybrana ponownie........ :angry:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To naprawde niesamowite. Doprawdy jestem zdziwiona ale...

W ostatnim numerze Gonca Rumskiego przeczytałam ze pracują nad projektem Karty Dużej Rodziny a od stycznia będzie w Redzie.

Cudownie :)

Mam nadzieję ze nasi włodarze nie pójdą wzorem Redy i karta będzie dla rodzin wielodzietnych z definicji prawnej czyli z trójką dzieci a nie czwórką jak u sądsiadów :)

 

Pozdrawiam

Monika

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

SUPER ,ŻE PRZEPROWADZONY JEST REMONT DWORCA W RUMI , ALE JESTEM CIEKAWY CO BEDZIE Z PERONAMI , CZY BĘDĄ NOWE TAK JAK W CHYLONI PERON DALEKO BIEŻNY .BO MYŚLĘ , ŻE TO BĘDZIE 

WYGLĄDAĆ ŚMIESZNIE .NOWY DWORZEC I STAR E POPĘKANE PERONY , NO TROCHĘ POPRAWIONO WSTAWIAJĄC KRAWĘŻNIKI JAKO BRZEG PERONU . NAJLEPSZE WYKONANIE ZJAZDU DLA WÓZKÓW Z PERONU

DO PRZEJŚCIA . TEN KTO MIERZYŁ ROZSTAW TYCH CEOWNIKÓW ABY MATKI MOGŁY BEZPIECZNIE ZKECHAĆ

TO MIAŁ CHYBA GUMOWĄ MIARĘ BO  ROZSTAW SIĘ NIE ZGADZA ..

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość
Temat jest zablokowany i nie można w nim pisać.